Optika za mjerenje masene temperature

LWIR sočiva sa žižnom daljinom između 4.3 mm i 35 mm su pogodna za aplikacije za skrining masovne temperature, koriste se za termičko snimanje u opremi za detekciju groznice. Radi u dugotalasnom IR području nehlađen pa je manje osjetljiv na prašinu/dim.

SPIE Optics + Photonics, 21. - 25. avgusta 2022., štand: 545
Ovu web stranicu najbolje je pregledati pomoću Chromea/Firefoxa/Safarija.