Infracrvena optika

Šta je IR optika?

Infracrvena optika, ili opšte poznata kao IR optika, koristi se za prikupljanje, fokusiranje ili kolimiranje svjetlosti u bliskoj infracrvenoj (NIR), kratkotalasnoj infracrvenoj (SWIR), srednjevalnoj infracrvenoj (MWIR) ili dugovalnoj infracrvenoj (LWIR) ) spektri. Talasna dužina IC optike kreće se između 700 – 16000 nm. Wavelength Opto-Electronic nudi različite IR optike visokih performansi za upotrebu u nauci o životu, sigurnosti, mašinskom vidu, termičkim slikama i industrijskim aplikacijama. Dizajniramo, razvijamo, prototipiramo, proizvodimo i sastavljamo IR sisteme sa našom proizvodnom jedinicom u kući koristeći dijamantsko struganje pomoću laserski potpomognutog alata, automatizovane CNC mašine za poliranje, premazivanje i prilagođene metrološke mogućnosti. 

SPIE Optics + Photonics, 21. - 25. avgusta 2022., štand: 545
Ovu web stranicu najbolje je pregledati pomoću Chromea/Firefoxa/Safarija.